Szemereyné Pataki Klaudia
Kecskemét Város Polgármestere részére

Öveges László
Kecskemét Város Főépítésze részére

Turi Attila MMA Tagozatvezető részére
Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozat vezetője részére

Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Főépítész Úr,
Tisztelt Tagozatvezető Úr!

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE) kecskeméti Kodály Zoltán Zene- pedagógiai Intézetének otthont adó kolostorépület felújításával 2019 első felében megkezdődik az intézmény átfogó fejlesztése. A „Modern Városok Program” keretében készített tervek szerint az intézmény részét képező, Kerényi József tervei alapján felépült könyvtárépületet a döntéshozó bontásra ítélte.
Ez ellentmond Kerényi életművéről vallott és vállalt eddigi értelmezésnek és azon értékszemléletnek, melyben az életmű minden eleme összetartozó, egymásra épülő, egymást feltételező!
A lábakra állított könyvtárépület az egyik legizgalmasabb és legeredetibb példája a 70- es évek törekvéseinek. Kerényi életművének elválaszthatatlan része ez a kecskeméti épület, amely az érett hazai modern történetének egyedi fejezete, a hagyomány és a kortárs törekvések egyesítésének ritka példája.
Kerényi épületeiben, megszólalásaiban a kultúra szerteágazó, egymást erősítő össze- függéseit fogalmazta meg, amely mögött az értékek tisztelete és elfogadása állt.
Kerényi József az Országos Műemléki Felügyelőségről a BME Lakóépülettervezési Tanszékének ajánlásával 1964-ben került a Kecskeméti Tanácsi Tervező Irodához. A költözést sem családi, sem baráti kötődés nem indokolta, egyedül az önálló munka lehetősége, a szellemi kötetlenség vágya generálta a döntést.
Kerényi József szemlélete szerint a települési értékeket meg kell őrizni, a meglévő épületállományt korszerűen kell hasznosítani és használni. Az építész ennek szellemében Kecskemét rehabilitációja során nemcsak a műemlékvédelemre és az építészeti értékek mentésére, hanem az újonnan születő épületek adott kulturális környezetbe illesztésére is törekedett.
Kerényi József építész a 20. századi magyar építészettörténet egy rendkívül erős vonulatának úttörője és példaadója volt.
Hatalmas veszteség lenne az épület megsemmisítése, ha az megtörténne! Az épület védelmére tett fáradozások eddig nem jártak eredménnyel.
Kerényi, mint a magyar építész szakma és oktatás kiválósága, az Ybl-díj, Pro Urbe díj, Sir Robert Matthew diploma, Kossuth-díj, International Architectural Design Award, Prima Díj, Prima Életmű-díj birtokosa, de mint az MMA egyik alapítója olyan életművet hagyott hátra, amit az örökösöknek védeni, ápolni, egyben tartani kell.
Mint Kerényi kortársai, volt kollégái, tanítványai, tisztelői támogatjuk és sürgetjük az emblematikus épület védelmét és kezdeményezzük a műemléki védetté nyilvánítás elindítását.

Közös kulturális örökségünk védelmében kérjük Polgármester asszony, Főépítész úr és Tagozatvezető úr aktív segítségét és támogatását Kerényi József alkotásának
a Kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet könyvtárépületének megmentésében!


Budapest, 2019. 06. 18.

Tisztelettel:
Dr. habil Sugár Péter DLA tanszékvezető egyetemi tanár,
Ybl- és Pro Architectura díjas építész
BME Lakóépülettervezési Tanszék

További támogatók:

Vincze László DLA Ybl-díjas építész, egyetemi docens, BME Lakóépülettervezési Tanszék Dr. Bitó János, Ybl-díjas építész, professor emeritus, BME Lakóépülettervezési Tanszék
Dr. habil Balázs Mihály DLA Kossuth-, Ybl- és Príma Primissima díjas építész, egyetemi tanár, a BME Középülettervezési Tanszék és az Építőművészeti Doktori Iskola vezetője
Prof. Lázár Antal DLA Kossuth-, Ybl- és Pro Architectura díjas építész, Professor Emeritus, BME Ipartanszék Csomay Zsófia Ybl-, Pro-Architectura-, Prima-, Érdemes művész -, Bp. Nívódíjas építész
Dobai János DLA Ybl-díjas építész, egyetemi docens, BME Ipartanszék nyugalmazott tanszékvezetője Perényi Tamás DLA Ybl-díjas építész, egyetemi docens, BME Lakóépülettervezési Tanszék
Dr. habil Kőnig Tamás DLA, Ybl-díjas építész, BME Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék Dr. habil Vasáros Zsolt DLA Ybl-díjas építész, tanszékvezető egyetemi docens, BME Ipartanszék
Nagy Iván DLA Ybl- és Pro Architectura díjas építész, egyetemi docens, BME Ipartanszék Wéber József Ybl-díjas építész, címzetes egyetemi docens
Török Péter Ybl-, Prima Primissima, Pro Architectura, Reitter-, Europa Nostra díjas tájépítész, c. egyetemi docens. MMA köztestületi tag
Szász László Ybl- és Pro Architectura díjas építész, mestertanár, meghívott oktató BME Ipartanszék
Szenes Iván építész–belsőépítész, Ybl- és Europa Nostra-díjas, Érdemes Művész, sokszoros Pro Architectura díjas, Tiszteleti Egyetemi Tanár, az MMA rendes tagja, az Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat vezetője
Pazár Béla c. egyetemi tanár Ybl-, Forster-, Príma- és Európai Unió örökségvédelmi nagydíjas építész az MTA Építészettörténeti Építészetelméleti és Műemléki állandó bizottság elnöke
Jahoda Maja Ybl-díjas építész, belsőépítész
Kalmár László Ybl- és Pro Architectura díjas építész
Gunther Zsolt Ybl-díjas építész, vezető tervező
Batári Attila Pro Architectura díjas építész, meghívott oktató BME Lakóépülettervezési Tanszék
Klobusovszky Péter DLA Pro Architectura díjas építész, egyetemi adjunktus, BME Középülettervezési Tanszék
Bartók István DLA, Pro Architectura díjas építész, egyetemi docens, BME Ipartanszék
Bulcsu Tamás Pro Architectura díjas építész, vezető tervező, meghívott oktató BME Ipartanszék
Fortvingler Éva DLA Pro Architectura díjas építész, vezető tervező, meghívott oktató BME Ipartanszék
Hild György DLA építész, egyetemi docens, BME Lakóépülettervezési Tanszék
Nagy Márton DLA építész, egyetemi docens, BME Lakóépülettervezési Tanszék
Jancsó Miklós DLA építész, egyetemi docens, BME Lakóépülettervezési Tanszék
Varga Tamás DLA építész, egyetemi docens, BME Lakóépülettervezési Tanszék
Makrai Sándor DLA építész, egyetemi docens, BME Lakóépülettervezési Tanszék
Dankó Zsófia DLA építész, egyetemi adjunktus, BME Lakóépülettervezési Tanszék
Fülöp Gyula építész, egyetemi adjunktus, BME Lakóépülettervezési Tanszék
Juhász Ágnes építész, doktorandusz, BME Lakóépülettervezési Tanszék
Weiszkopf András építész, egyetemi tanársegéd, BME Lakóépülettervezési Tanszék
Ónodi Bettina építész, doktorandusz, BME Lakóépülettervezési Tanszék
Máthé Dóra építész, tudományos segédmunkatárs, BME Lakóépülettervezési Tanszék
Virág Anett építész, doktorandusz, BME Lakóépülettervezési Tanszék
Szabó Árpád DLA, építész, egyetemi docens, BME Urbanisztika Tanszék
Kádár Bálint PhD építész, egyetemi docens, BME Urbanisztika Tanszék
Helfrich Szabolcs DLA építész, egyetemi adjunktus, BME Ipartanszék
Fábián Gábor DLA építész, egyetemi adjunktus, BME Ipartanszék
Szabó Dávid építész, egyetemi tanársegéd, doktorjelölt BME Ipartanszék
Árva József, építész, egyetemi tanársegéd, doktorjelölt BME Ipartanszék
Radnai Gergő építész, DLA hallgató, BME Ipartanszék
Terbe Rita DLA építész, egyetemi adjunktus, BME Ipartanszék
Zombor Gábor DLA építész, egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Építész Tanszék, meghívott oktató BME Ipartanszék
Szécsi Zoltán DLA építész, egyetemi docens, BME Ipartanszék Koczka István építész, meghívott oktató BME Ipartanszék Rácz Anna építész, meghívott oktató, BME Ipartanszék
Sági Gergely, építész, doktorandusz, BME Ipartanszék
Petró Noémi építész, meghívott oktató BME Ipartanszék
Balázs Dénes okl. építészmérnök, vezető tervező, meghívott oktató BME Ipartanszék
Vavrik Ferenc okl. építészmérnök, vezető tervező, meghívott oktató BME Ipartanszék
B. Szabó Veronika okl. építészmérnök, vezető tervező, meghívott oktató BME Ipartanszék
Bálint Adrienn okl. építészmérnök, vezető tervező, meghívott oktató BME Ipartanszék
Bálint Anna építész, meghívott oktató, BME Ipartanszék
Kemes Balázs DLA építészmérnök, egyetemi adjunktus
Kovács Dávid építész, doktorandusz, BME Középülettervezési tanszék
Kovács Károly Lehel építészmérnök, doktorandusz BME Középülettervezési tanszék
Bánáti Béla építész, meghívott oktató BME Lakóépülettervezési Tanszék
Danyi Balázs építész, építészeti fotográfus
Glatz Zsófia DLA Junior Prima díjas építész, meghívott oktató BME Lakóépülettervezési Tanszék
Gyulovics István építész, meghívott oktató BME Lakóépülettervezési Tanszék
Kecskés Tibor építész, belsőépítész, iparművész, meghívott oktató, BME Lakóépülettervezési Tanszék
Lepenye Zoltán, építész, Frankfurt
Magyar Péter építész
Martinkó József építészet- és design kritikus, újságíró, az OCTOGON architecture & design című magazin főszerkesztője
Niczki Tamás DLA építész vezető tervező
Schreck Ákos Diplomadíjas, BÉK Nívódíjas építész
Szaktilla Sebestyén Dipl.-Ing. építész, a német ICOMOS nemzeti bizottság tagja
Szőke Zsófia okleveles építészmérnök, okleveles belsőépítész, meghívott oktató BME Lakóépülettervezési Tanszék
Takács Gergely építész
Theisler Katalin okleveles építészmérnök
Tóth Csaba építész
Vékony Péter Podmaniczky-díjas építész
Villányi Norbert építész
Szilágyi Sándor PhD független fotóművészeti újságíró