K Ö T E L E Z Ő _ T A N T Á R G Y A K :

Diplomatervezés

D I P
tárgyfelelős: Perényi Tamás DLA

Kreditértéke: 30
Ajánlott félév: 10
Neptun kódja: BMEEPLA-900, BMEEPLASD01, BMEEPLATD01

A Diplomatervezés kari szintű tárgy; részletes leírása a http://www.epitesz.bme.hu/dh/szab/ -on érhető el.

A tárgy oktatói:

 • Dankó Zsófia DLA,
 • Hild György DLA,
 • Kolossa József DLA,
 • Makrai Sándor DLA,
 • Nagy Márton DLA,
 • Perényi Tamás DLA,
 • Sugár Péter DLA,
 • Varga Tamás DLA,
 • Vincze László DLA,
.

Építészet alapjai

É P A
tárgyfelelős: Varga Tamás DLA

Kreditértéke: 6
Ajánlott félév: 2
Neptun kódja: BMEEPLAA202

Az építészeti tervezés alkotási folyamat, amelynek egyik fő jellegzetessége, hogy a létrehozott eredmény egyedi jellegű, részleteiben, vagy egészében sajátságos, ezért a létrehozáshoz vezető folyamat is egyedi. Az alkotó tevékenység esetében az oktatás nemcsak a szakmai alapismereteket közli (ezek elsajátítása, felhasználása az alkotási folyamat feltétele) hanem a kreatív készségeket is fejleszti. Az Építészet alapjai tantárgy heti rendszerességű gyakorlatokból áll, de minden feladatkiadást évfolyamszintű előadás vezet be. Az építészhallgató a tantárgy keretében olyan feladatokkal találkozik, amelyek megoldásához építészeti szemléletű gondolkodásra, kreatív, alkotó problémamegoldásra van szükség. A foglalkozások 25-28 fős csoportokban folynak 3-4 fő oktatóval. A félév során több, kisebb tervezési feladatot kell megoldaniuk, a modellezés, az építészeti grafika, és a műszaki rajz eszközeivel. A tervezési feladatok valamely összefogó téma, mottó köré épülnek.

A tárgy oktatói:

 • Dankó Zsófia DLA,
 • Jancsó Miklós DLA,
 • Nagy Márton DLA,
 • Varga Tamás DLA,
 • Weiszkopf András
.

Kiskomplex (m)

K K X
tárgyfelelős: Makrai Sándor DLA

Kreditértéke: 6
Ajánlott félév: 7
Neptun kódja: BMEEPLAS711

Egyféléves kurzus, mely a következő két, egymással összefüggő tervezési tantárgyat - Komplex 1 és Komplex 2 - készíti elő, de attól független tervezési feladatból áll: a hallgatók egy intenzív, szövetszerű beépítést hoznak létre, általában különleges, szokatlan helyszínen. Cél a tervezés, a kreatív forma- és téralkotás gyakorlása, hangsúlyozva a munka során felmerülő építészeti és szakági döntéssorozatok fontosságát. A folyamat a szövet (vagy halmaz) tájtervezési, településrendezési léptékű koncepciójának megalkotástól az egyes lakások vázlatterv szintű megtervezéséig tart.

A tárgy oktatói:

 • Dankó Zsófia DLA,
 • Makrai Sándor DLA
.

Komplex tervezés 1 (t, MSc)

K X T
tárgyfelelős: Jancsó Miklós DLA, Makrai Sándor DLA

Kreditértéke: 10
Ajánlott félév: 8
Neptun kódja: BMEEPLAM1TX

A komplex tervezési gyakorlat kétféléves tárgy, ennek során egyetlen tervezési feladatot kell megoldani. A téma és a helyszín szabadon választható, általában egy hazai, valós helyszínre tervez a hallgató lakó- vagy középületet. Az országos és nemzetközi pályázatokon való részvételt a tanszék támogatja. A félév során elvégzendő munkát a koncepcióterv (tervezési programmal, előtanulmánnyal), a vázlatterv, és végül egy engedélyezési tervnek megfelelő (statikai, épületszerkezeti, épületgépészeti és építéstechnológiai munkarészeket is tartalmazó) hallgatói terv készítése jelenti. A koncepcióterv és a vázlatterv bemutatása nyilvános, értékelésében részt vesznek az érintett oktatók (tanszékvezető, tárgyfelelősök, építész konzulens), valamint az érdeklődő hallgatók és oktatók. A komplex 1 félév munkájában és ennek értékelésében az építészeti munkarész képviseli a nagyobb súlyt. Két zárthelyi és két pótzárthelyi feladatot írunk ki, ezek a pályázat jellegű feladatok az önálló munkára nevelést és az alkotói készség, a kreativitás fejlesztését szolgálják. A négy alkalomból két zárthelyi elkészítése kötelező, ezek eredménye befolyásolja a tárgy féléves osztályzatát.

A tárgy oktatói:

 • Dankó Zsófia DLA,
 • Hild György DLA,
 • Jancsó Miklós DLA,
 • Kolossa József DLA,
 • Makrai Sándor DLA,
 • Nagy Márton DLA,
 • Perényi Tamás DLA,
 • Sugár Péter DLA,
 • Varga Tamás DLA,
 • Vincze László DLA
.

Tanszéki gyakorlat 1

T G Y
tárgyfelelős: Jancsó Miklós DLA

Kreditértéke: 6
Ajánlott félév: 8
Neptun kódja: BMEEPLAM1TG

A Komplex tervezés 1 tantárggyal párhuzamosan felvehető gyakorlati tantárgy. Pontos tartalmát és az elvárásokat a tanszékek, illetve a konzulensek határozzák meg az adott félévi komplex tervezési feladatokhoz illeszkedően. A feladat elmélyülhet a tervezés valamely, már a komplex követelményeken túlmutató részterületének feltárásán, ugyanakkor lehet elemező-analizáló jellegű, amely tanulmánnyal, illetve kutatási karakterű, amely tudományos igényű dokumentációval zárul.

A tárgy oktatói:

 • Dankó Zsófia DLA,
 • Hild György DLA,
 • Jancsó Miklós DLA,
 • Kolossa József DLA,
 • Makrai Sándor DLA,
 • Nagy Márton DLA,
 • Perényi Tamás DLA,
 • Sugár Péter DLA,
 • Varga Tamás DLA,
 • Vincze László DLA
.

Komplex tervezés 1 (s)

K X T
tárgyfelelős: Jancsó Miklós DLA, Makrai Sándor DLA

Kreditértéke: 6
Ajánlott félév: 8
Neptun kódja: BMEEPLAS811

A komplex tervezési gyakorlat kétféléves tárgy, ennek során egyetlen tervezési feladatot kell megoldani. A téma és a helyszín szabadon választható, általában egy hazai, valós helyszínre tervez a hallgató lakó- vagy középületet. Az országos és nemzetközi pályázatokon való részvételt a tanszék támogatja. A félév során elvégzendő munkát a koncepcióterv (tervezési programmal, előtanulmánnyal), a vázlatterv, és végül egy engedélyezési tervnek megfelelő (statikai, épületszerkezeti, épületgépészeti és építéstechnológiai munkarészeket is tartalmazó) hallgatói terv készítése jelenti. A tervezés során különös figyelmet kell fordítani a fenntarthatóságra, az ökológiai szempontokra, az anyagokat és a szerkezeteket ennek megfelelően kell kiválasztani. A műszaki szakirány jellegzetességéből adódóan a társtanszéki munkarészekre nagyobb hangsúly helyeződik. A koncepcióterv és a vázlatterv bemutatása nyilvános, értékelésében részt vesznek az érintett oktatók (tanszékvezető, tárgyfelelősök, építész konzulens), valamint az érdeklődő hallgatók és oktatók. A komplex 1 félév munkájában és ennek értékelésében az építészeti munkarész képviseli a nagyobb súlyt. Két zárthelyi és két pótzárthelyi feladatot írunk ki, ezek a pályázat jellegű feladatok az önálló munkára nevelést és az alkotói készség, a kreativitás fejlesztését szolgálják. A négy alkalomból két zárthelyi elkészítése kötelező, ezek eredménye befolyásolja a tárgy féléves osztályzatát.

A tárgy oktatói:

 • André Zoltán,
 • Dankó Zsófia DLA,
 • Hild György DLA,
 • Jancsó Miklós DLA,
 • Kolossa József DLA,
 • Makrai Sándor DLA,
 • Nagy Márton DLA,
 • Perényi Tamás DLA,
 • Sugár Péter DLA,
 • Varga Tamás DLA,
 • Villányi Norbert,
 • Vincze László DLA,
.

Komplex tervezés 2 (t, MSc)

K X T
tárgyfelelős: Jancsó Miklós DLA, Makrai Sándor DLA

Kreditértéke: 10
Ajánlott félév: 9
Neptun kódja: BMEEPLAM2TX

A komplex tervezés 2 tárgy keretében az előző félévben tervezett épületnek egy kisebb, 1000 köbméter nagyságrendű lehatárolt részét, kimetszését kell részletesen megtervezni. Az előtanulmányt is magába foglaló munkaközi terv után a félév végén egy kiviteli tervet modellező (statikai, épületszerkezeti, épületgépészeti és építéskivitelezési, esetenként belsőépítészeti és környezettervezési munkarészeket is magába foglaló) tervet kell beadni. A komplex 2 terv fontos része egy kiválasztott építészeti elem részletes megtervezése. A munkaközi terv bemutatása nyilvános, értékelésében részt vesznek az érintett oktatók (tanszékvezető, tárgyfelelősök, építész konzulens), valamint további érdeklődő hallgatók és oktatók. A komplex 2 félév munkájában és ennek értékelésében a szakági munkarészek összessége képvisel nagyobb súlyt. A félév során két zárthelyi és két pótzárthelyi feladat kerül kiírásra. Ezek a pályázat jellegű feladatok az önálló munkára nevelést és az alkotói készség, a kreativitás fejlesztését szolgálják. A négy alkalomból legalább két zárthelyi feladat elkészítése kötelező, a két legjobban sikerült feladat osztályzatának átlaga része a tárgy féléves eredményének.

A tárgy oktatói:

 • André Zoltán,
 • Dankó Zsófia DLA,
 • Hild György DLA,
 • Jancsó Miklós DLA,
 • Kolossa József DLA,
 • Makrai Sándor DLA,
 • Nagy Márton DLA,
 • Perényi Tamás DLA,
 • Sugár Péter DLA,
 • Varga Tamás DLA,
 • Villányi Norbert,
 • Vincze László DLA,
.

Tanszéki gyakorlat 2

T G Y
tárgyfelelős: Jancsó Miklós DLA

Kreditértéke: 6
Ajánlott félév: 9
Neptun kódja: BMEEPLAM2TG

A Komplex tervezés 2 tantárggyal párhuzamosan felvehető gyakorlati tantárgy. Pontos tartalmát és az elvárásokat a tanszékek, illetve a konzulensek határozzák meg az adott félévi komplex tervezési feladatokhoz illeszkedően. A feladat elmélyülhet a tervezés valamely, már a komplex követelményeken túlmutató részterületének feltárásán, ugyanakkor lehet elemező-analizáló jellegű, amely tanulmánynyal, illetve kutatási karakterű, amely tudományos igényű dokumentációval zárul.

A tárgy oktatói:

 • Dankó Zsófia DLA,
 • Hild György DLA,
 • Jancsó Miklós DLA,
 • Kolossa József DLA,
 • Makrai Sándor DLA,
 • Nagy Márton DLA,
 • Perényi Tamás DLA,
 • Sugár Péter DLA,
 • Varga Tamás DLA,
 • Vincze László DLA
.

Komplex tervezés 2 (s)

K X T
tárgyfelelős: Jancsó Miklós DLA, Makrai Sándor DLA

Kreditértéke: 6
Ajánlott félév: 9
Neptun kódja: BMEEPLAS911

A komplex tervezés 2 tárgy keretében az előző félévben tervezett épületnek egy kisebb, 1000 köbméter nagyságrendű lehatárolt részét, kimetszését kell részletesen megtervezni. Az előtanulmányt is magába foglaló munkaközi terv után a félév végén egy kiviteli tervet modellező (statikai, épületszerkezeti, épületgépészeti és építéskivitelezési, esetenként belsőépítészeti és környezettervezési munkarészeket is magába foglaló) tervet kell beadni. A komplex 2 terv fontos része egy kiválasztott építészeti elem részletes megtervezése. A munkaközi terv bemutatása nyilvános, értékelésében részt vesznek az érintett oktatók (tanszékvezető, tárgyfelelősök, építész konzulens), valamint további érdeklődő hallgatók és oktatók. A komplex 2 félév munkájában és ennek értékelésében a szakági munkarészek összessége képvisel nagyobb súlyt. A félév során két zárthelyi és két pótzárthelyi feladat kerül kiírásra. Ezek a pályázat jellegű feladatok az önálló munkára nevelést és az alkotói készség, a kreativitás fejlesztését szolgálják. A négy alkalomból legalább két zárthelyi feladat elkészítése kötelező, a két legjobban sikerült feladat osztályzatának átlaga része a tárgy féléves eredményének.

tárgy oktatói:

 • André Zoltán,
 • Dankó Zsófia DLA,
 • Hild György DLA,
 • Jancsó Miklós DLA,
 • Kolossa József DLA,
 • Makrai Sándor DLA,
 • Nagy Márton DLA,
 • Perényi Tamás DLA,
 • Sugár Péter DLA,
 • Varga Tamás DLA,
 • Villányi Norbert,
 • Vincze László DLA,
.

Lakóépülettervezés 1

L A 1
tárgyfelelős: Jancsó Miklós DLA

Kreditértéke: 2
Ajánlott félév: 2
Neptun kódja: BMEEPLAA201

A tárgy a lakóépületek tervezésének alapozó, elméleti tárgya, mely azonos az ötéves és a BSc képzésben. Meghirdetésének időpontja a 2. félév, felvételének előkövetelménye a Bevezetés az építészetbe című tárgy teljesítése. A tárgy célja a lakókörnyezet kialakításával, lakóépületek tervezésével, és általában a lakáskérdéssel kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása. Az előadássorozat a lakóházak tervezésének történeti és szellemi folyamatait mutatja be: ismerteti a lakókörnyezet és lakóépületek kialakításának történeti előzményeit, szellemi gyökereit, különös tekintettel az elmúlt század azon folyamataira, melyek napjainkban is meghatározóak a tervezési gyakorlatra. Bemutatja a lakóterek kialakításának használati és egyéb követelményeit, a beépítési módokat, az alkalmazott lakóépületfajtákat és a vonatkozó specifikus követelményeket, a szakmai gyakorlatban alkalmazott megoldások tanulságait, a lakóépületek építészeti megformálásának, esztétikai megjelenítésének problémáit valamint a lakásépítés általánosabb összefüggéseit. Az előadások a tervezéshez szükséges egzakt tudnivalókkal csak a szükséges mértékben foglalkoznak, ez utóbbiakat a tárgy tankönyvéből (dr. Bitó János: Lakóházak tervezése) kell elsajátítani. A tárgy szóbeli vizsgával zárul; a vizsgakérdések egy része az előadásokhoz, a másik része a tankönyv anyagához kapcsolódik.

A tárgy oktatói:
Jancsó Miklós DLA és a Tanszék minden oktatója
.

Lakóépülettervezés 2

L A 2
tárgyfelelős: Vincze László DLA

Kreditértéke: 6
Ajánlott félév: 3
Neptun kódja: BMEEPLAA301

A lakóépületek tervezése stúdium gyakorlati tárgya, mely azonos mind az osztatlan, mind pedig a BSc képzésben. Előkövetelménye a Lakóépülettervezés 1, az Építészet alapjai, ill. az Ábrázoló geometria 1 tantárgyak teljesítése. A gyakorlatok hetenként egy alkalommal, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában zajlanak. A tárgy központi eleme a lakás, fő célja a lakással kapcsolatos alapismeretek elsajátítása, azok gyakorlati alkalmazása, lakás és épület, illetve épület és környezet viszonyának értelmezése. A lakás, mint funkció az építészmérnöki praxisban számtalan formában jelenik meg, és nyilvánvaló, hogy még az alapeseteket sincs módunk egy félév alatt mind megtanítani – már ha a „megtanítás"" mint olyan értelmezhető egyáltalán egy kreatív tevékenységre. Ezért a tárgy arra fókuszál, hogy a hallgatók tervezői szemléletét alakítsa, a funkció alapos megismerése után kifejlessze a hallgatókban a működés-térszervezés-tömegformálás komplex tervezői szemléletét. Azt szeretnénk, hogy a kurzust elvégzett hallgatók képesek legyenek mélységeiben megismerni egy funkciót – jelen esetben a „lakás”-t, majd a tervezés során igaznak ismert információk alapján önálló, szakmailag helyes, személyes döntéseket tudjanak meghozni: kevés külső segítséggel jó lakásokat tervezzenek.

A tárgy oktatói:

 • Dankó Zsófia DLA,
 • Hild György DLA,
 • Jancsó Miklós DLA,
 • Kolossa József DLA,
 • Makrai Sándor DLA,
 • Nagy Márton DLA,
 • Perényi Tímás DLA,
 • Varga Tamás DLA,
 • Vincze László DLA,
 • Weiszkopf András
.

Térkompozíció

T É R
tárgyfelelős: Kemes Balázs DLA

Kreditértéke: 5
Ajánlott félév: 1
Neptun kódja: BMEEPKOA101

A térkompozíció az első félév kreatív gyakorlati tárgya, ahol a térkompozíció alapjaival ismerkednek meg a hallgatók. A kreativitást fejlesztő absztrakt térképzési feladatok megoldása, és a megoldások részletes értékelése során a hallgatók megismerik az építészeti téralkotás sajátosságait, lehetőségeit, az építészeti terek emberre, környezetre gyakorolt hatását. Az így megszerzett ismeretek a konkrét építészeti tervezéshez nyújtanak megalapozást, segítséget. A foglalkozások 18-25 fős csoportokban folynak, a vezető oktató mellett legalább kettő, de inkább három konzulenssel. A rövid tervezési feladatokat közös előadás vezeti be, az elkészítésükhöz 1-2 konzultációs óra áll rendelkézésre. Az órák gerincét az elkészített aktuális munkaközi vagy kész munkák megbeszélése adja: minden hallgató ismerteti az alkotását, melyet közös kiértékelés követ. Cél, hogy alkotó szellemű műhelymunka alakuljon ki, ahol a hallgatók egymás terveihez is hozzászólnak.

A tárgy oktatói:

 • Nagy Márton DLA,
 • Fülöp Gyula
.

Tanszéki tervezés 1

T T 1
tárgyfelelős: Vincze László DLA

Kreditértéke: 3
Ajánlott félév: 6
Neptun kódja: BMEEPLAT601

Gyógyítás zenével és építészettel: Miskolcon a Diósgyőri Vasgyár területén a Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola múlt századi téglaépületében működik a Symphonia Zeneiskola. Főként szegregátumokban, rendkívüli hátrányos körülmények között élő, javarészt roma gyerekeket oktatnak itt zenére. A program a létbizonytalanságban élő fiatalok iskolai–társadalmi beilleszkedését szeretné megkönnyíteni a zene kínálta kitörési lehetőséggel, esélyteremtési eszközzel és közösségépítéssel. A speciális program csoportos zenei foglalkozásokkal, a gyerekek zenekarba szervezésével, közösség - fejlesztéssel és az élményalapú szemlélettel a gyerekek érzelmi/értelmi/társas képességének a formálásával ér el eredményeket. A gyerekek egész napi foglalkoztatásához, közösséggé formálásához egy önálló zeneiskola-épületre és egy kollégiumra lenne szükség. Ebben a szemeszterben ennek a speciális közösségi és magántereket tartalmazó otthonnak a tervezése a feladat. A szociális szempontok mellett a másik fontos cél, hogy a kollégium gyorsan megépíthető legyen, az üzemi előre gyártás körülményei között, mintaként szolgálva hasonló intézmények építéséhez Magyarországon. Az építőipar változik körülöttünk. Egyre nagyobb figyelem fordul az előregyártás felé a munkaerőhiány, az alacsony produktivitás és a környezetvédelmi szempontok erősödése miatt. Az üzemi körülmények között előre gyártható épületek építése a természeti környezetünk megóvása, a megvalósítás minőségének garanciája miatt szerte a világon a friss korszerű építészet egyik szinonimájává vált. A félév során a jelentkezők mind a szociális építészet, mind az előre gyártás témakörében hallgathatnak előadásokat a gyakorlatban működő szakemberektől. A kollégium-tervek hallgatói tervpályázati formában fognak készülni. A pályázati tervek a FUGA Budapesti Építészeti Központban és az Építészfórumon publikálva lesznek. A TT1 tárgy előadásai, prezentációi, a pályázaton való részvétel a TANSZÉKI KUTATÁS tárgy hallgatói számára is elérhető.

A tárgy oktatói:

 • Vincze László DLA
.

Tanszéki tervezés 2

T T 2
tárgyfelelős: Hild György DLA

Kreditértéke: 3
Ajánlott félév: 7
Neptun kódja: BMEEPLAT701

Az építészet nem csodafegyver – előfordul, hogy nem őrá van szükség. Vagy nem éppen a megszokott fegyverzetében, közismert segédhadaival. Legalább két kortárs példánk van ilyen sikeres nem-építész konstruálásra: az egyik a CH2 – 2006 Melbourne Council House 2, a másik Bjarke Ingels vagyis a BIG iroda. Ha hazai példát kellene mondanunk, joggal gondolhatnánk Zalotay Elemérre. Csakhogy az ő esetében hiányzik az átütő siker. Talán inkább Janesch Péter európai Hochtief-győzelméig jutott Nyugati Negyed pályázata az a szellemi teljesítmény, amely a hazai mezőnyből a leginkább ide sorolható. Ebből is elsősorban a Nyugati pályaudvar rehabilitálása. Az esetekre talán az építés demokratizálódása lehetne az egyik kulcsszó. Akkor is, ha a BIG (és Janesch) példája éppen az erős egyéniség sikerét mutatja... Nem állítjuk, hogy leáldozott volna akár a sztárépítésznek, akár a „szép” épületek tündöklésének, de mellettük szintén sztárrá érett és műveivel javában formálja a világunkat egy nem-hagyományos, nem énközpontú környezetművészet, amely lényege szerint nem-mérnöki és nem-építészi. Ezek a jellegzetességek tapasztalatunk szerint egy korszerű rehabilitációs folyamatban hasznosíthatóak elsősorban, és tipikus terepük a nagyvárosi szövet. A legfontosabb kulcsszavak: - kontextualizmus - a nyilvánosság részvétele (public participation) - környezettudatosság - információs demokrácia A tárgy oktatási célja a hallgatók felkészítése a tervezői döntések megalapozására, külső tényezők beillesztésére, feldolgozására, a megbízóval és a nagyközönséggel való szakszerű, sikerorientált kapcsolattartásra. Ennek eszköze egy versenyképes, kortárs, közérthetőségre törekvő, minél szélesebb kör igényeiből kiinduló, az építészeti forma helyett a funkcióhoz ragaszkodó és a környezetbe illeszkedést kereső tervezői magatartás.

A tárgy oktatói:

 • Hild György DLA
 • Vékony Péter
.

Tanszéki tervezés 3

T T 2
tárgyfelelős: Varga Tamás DLA

Kreditértéke: 8
Ajánlott félév: 7
Neptun kódja: BMEEPLAT711

A tantárgy az „Építészmérnök osztatlan ötéves” szak tervező szakirányának 7. szemeszterében kerül meghirdetésre. A választott tervezési tanszék profiljához illeszkedő feladaton keresztül újból, - de sokkal alaposabban – mélyedhetnek el az adott terület építészeti tanulmányaiban, s hozhatnak létre újszerű, kortárs építészeti megoldásokat. A tervezési kurzus során a hallgatók kisebb csoportokban kezdik meg a munkát. Az első feladatrész a helyszín tüzetes vizsgálata bejárással, fotózással, kutatással, rajzolással, utcaképek készítésével. Amikor a helyszín teljes egészében ismert, a tervezési terület hasznosítására, újszerű városépítészeti kialakítására kell javaslatot tenni. Ezután a közösen kialakított városépítészeti koncepcióban meghatározott telkek közül minden hallgató választ egyet, majd a szabályozási paraméterek betartásával megkezdi egyéni munkáját: egy lakóépület megtervezését. A munka során a csoport egyes tagjainak az egységes látvány érdekében továbbra is együtt kell dolgozniuk, amit a közös konzulens segít. A féléves munka a tervek és modellek kiállításával zárul.

A tárgy oktatói:

 • Nagy Márton,
 • Roth János DLA,
 • Varga Tamás DLA
.

V Á L A S Z T H A T Ó _ T A N T Á R G Y A K :

ÉVA (Építészet, Vizuális Alkotások)

É V A
tárgyfelelős: Makrai Sándor DLA

Kreditértéke: 4
Ajánlott félév:
Neptun kódja: BMEEPLA0898

A tárgy célja az alkotás folyamatának gyakorlása, a kreativitásnak, a tervezés képességének fejlesztése a vizuális művészetek terén: meghívott művészek segítségével a hallgatók egy-egy kis művet hoznak létre. A konkrét feladatok, a benyújtandó alkotások tartalmi és formai követelményeit a félév kezdésekor hirdetjük ki. Az órák előadásból (alapvető ismeretanyag bemutatásából), műhelymunkából (korrekciókból) és értékelésből (műelemzésből) állnak, amelyeket elismert, a szakmájukat gyakorló mesterek tartanak. A tárgy az óralátogatás mellett komoly otthoni munkát is igényel. A négy kreditpont értékű kurzus felvételéhez minimálisan szükséges, hogy a hallgatónak alapvető ismeretei legyenek a számítógép, a fényképezőgép (kamera) használatáról és affinitásuk legyen a képzőművészetekhez (fotó és filmművészet, szobrászat, festészet, stb.).

A tárgy oktatói:
Makrai Sándor DLA
.

Lakóépületek belsőépítészete

B L S
tárgyfelelős: Varga Tamás DLA

Kreditértéke: 2
Ajánlott félév: 9
Neptun kódja: BMEEPLA0881

A tantárgy célja a lakástervezésben és ezen keresztül általában az építészeti tervezésben felmerülő belsőépítészeti problémák kérdéseinek ismertetése és belsőépítészeti feladatok megoldása. A gyakorlatok személyes konzultációin és közös előadásain, épületlátogatásain ismertetik az építészeti hagyományokat és a mai törekvéseket, utóbbi ismertetése az építészeti terek elemzésével történik. (Lakókörnyezet, a lakás és a környezet kapcsolódó terei, kölcsönhatásuk. A berendezés, a belső kialakítás karaktere, anyagok, formák, színek, pszichológiai összefüggések). A gyakorlatokon a hallgatók megtervezik a komplex tervük egy kiválasztott részletét - egy lakás, vagy lakrész, esetleg közösségi tér kialakítását és berendezését, belső terét. A tantárgy felvételéhez teljesíteni kell a Komplex tervezés 1 tantárgyat, a jelentkezők közül előnyben részesülnek a Lakóépülettervezési Tanszéken komplexező hallgatók, illetve túljelentkezés esetén a Komplex 1. c. tantárgy jobb végosztályzata a döntő. A félév teljesítésének feltétele a kijelölt feladatrész rajzi feldolgozása, prezentálása és elektronikus beadása.

A tárgy oktatói:
Varga Tamás DLA
.

Lakóépülettervezés és kortárs pályázatok

K O P
tárgyfelelős: Kolossa József DLA

Kreditértéke: 2
Ajánlott félév: 6
Neptun kódja: BMEEPLA0897

A tárgy konkrét, aktuális pályázatok elemzésével nyújt betekintést a kortárs magyar lakóháztervezési praxis gyakorlatába, korábbi munkákon keresztül bemutatja az elmúlt évek főbb változásait is. A tárgy célja, hogy a hallgatók a Lakóépülettervezés c. tárgy előadásainak kiegészítéseként minél több konkrét példát ismerjenek meg a kortárs magyar építészet alkotásaiból, elsősorban a pályázatok termékeny, pezsgő és gyakran ellentmondásos világából. Kiemelt szempont és cél, hogy a hallgatók érzékeljék a mai magyar építészeti praxis felé – vagy éppen által – megfogalmazott kérdéseket, és az azokra adott sikeres és kevésbé sikeres válaszokat. Cél, hogy a hallgatók rutint szerezzenek a pályázatokon való részvételben, megismerjék a pályázatok rendszerét, azok fellelésének helyeit, a pályázás metodikáját, annak szabályait. Rejtett cél, hogy a belső feladatként kiadott pályázatokon való részvétel, majd az azokat követő kiértékelés, „bírálat” kapcsán a hallgatók között aktív diskurzus alakuljon ki.

A tárgy oktatói:

 • Kolossa József DLA,
 • Weiszkopf András
.

Lakóhelyek elemzése

H B T
tárgyfelelős: Jancsó Miklós DLA

Kreditértéke: 2
Ajánlott félév:
Neptun kódja: BMEEPLA0410

A Lakóhelyek elemzése tantárgy kiegészíti az alapképzés tantárgyait, és a lakásfunkciók kielégítését vizsgálja a lehető legtágabb körben. Ezért nem lakások szerepelnek a tantárgy nevében, hanem lakóhelyek, amelyeket a következő módon definiálunk: lakóhely az, ahol legalább egy ember legalább egy éjszakát el tud tölteni többé-kevésbé védett módon. Az iménti meghatározás szerinti lakóhelyeket elemzik a hallgatók oktatói segédlettel. A tantárgy közvetlen célja, hogy a megismert lakóhelyek sokfélesége, a lakófunkciók szélsőértékei alapján a hallgatók lakásról szóló tudása elmélyüljön.

A tárgy oktatói:

 • Jancsó Miklós DLA
 • Dankó Zsófia DLA,
 • Máthé Dóra,
 • meghívott előadók,
.

Lakókörnyezet, építészet

K Ö R
tárgyfelelős: Dankó Zsófia DLA

Kreditértéke: 2
Ajánlott félév:
Neptun kódja: BMEEPLA0882

A tantárgy a tervezésoktatáshoz kapcsolódik, célja a lakókörnyezet és az épület kapcsolatának vizsgálata, a hallgatók tájépítészeti ismeretszerzése és más környezet-művészeti ágak tanulmányozása. A félév a kortárs szabadtér-építészet és a hétköznapi élet viszonyával foglalkozik. A konkrét téma, a közösen választott helyszín kapcsán annak átértelmezésével, az emberi léptékű lakókörnyezet, a köztér művészet időszerű problémáját elemezzük. Az interdiszciplináris szemlélet, a különböző alkotói terület összekapcsolása jegyében folyó kurzusoknál a cél az együttgondolkodás, a környezettudatos szemlélet, az újszerű kísérletezés és a határterületek feszegetése.

A tárgy oktatói:
Dankó Zsófia DLA
.

Tanszéki kutatás

R E S
tárgyfelelős: Perényi Tamás DLA

Kreditértéke: 2
Ajánlott félév: 6-9
Neptun kódja: BMEEPLA0990

Magas szintű egyetemi képzés elképzelhetetlen szakterületi kutatás nélkül. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat a Lakóépülettervezési Tanszéken évente megújuló kutatási témákba bevonjuk és aktív részvételen keresztül megismertessük velük a professzionális kutatás folyamatait és módszertanát. Az is cél, hogy a jelentős innovációs potenciált jelentő hallgatóság ötletei is becsatornázódjanak a tanszék szellemi életébe. A kutatási témákat évente hirdetjük meg, az éveken átívelő innovációs projektek mellett. A hallgatók elsősorban ezekhez a meghirdetett témákhoz csatlakoznak, de elképzelhető az is, hogy a tanszék egy, a hallgatók által felvezetett témát fogad be. A tárgy keretében végzett munkához a szorgalmi időszakban heti rendszerességgel kétórás konzultáció tartozik, de a szemeszter folyamán összesen öt alkalommal előadást tartunk a kutatási munka gyakorlati kérdéseiről is. A tárgy eredményes elvégzése esetén a hallgatók felismerik a bennük rejlő innovációs készséget, megtanulják szellemi termékeik védelmének és azok megvalósításának módszertanát, valamint elsajátítják a tudástranszfer és az önálló startup indítás alapjait.

A tárgy oktatói:
Perényi Tamás DLA
.

Az akadálymentesség és ...

A K T
tárgyfelelős: Hild György DLA, Makrai Sándor DLA

Kreditértéke: 2
Ajánlott félév: 3-9
Neptun kódja: BMEEPLA0920

A félév során egyszerű funkciójú középületet tervezünk egy érdekes topográfiájú helyre. Az akadálymentesített létesítmény az egyenlő hozzáférés biztosításának példája lesz. Az épület szerkezeteinek (rámpa, lépcső, lift, stb.) és funkcionális egységeinek (bejárat, szélfogó, közlekedő, mosdó, stb.) kialakítása az építészeti eszközök innovatív kiteljesedéseként, egy összetettebb gondolkodás eredményeként az új forma és kompozíció létrejöttét szolgálja majd. A feladat tehát az, hogy egy látszólag speciális követelményrendszer kielégítéséből, hogyan lehet építészetet csinálni. Kreativitást és konstruálást fejlesztő gyakorlat. Beadandó két db A/3-as lap tetszőleges grafikával.

A tárgy oktatói:

 • Hild György DLA
 • Makrai Sándor DLA
.

Szerves építészet 1

O R G
tárgyfelelős: Perényi Tamás DLA

Kreditértéke: 2
Ajánlott félév:
Neptun kódja: BMEEPLA0895

A szerves építészeti oktatás nem stiláris tantárgy, hanem egy megközelítési- és gondolkodási mód megismertetése. A tárgy célja egy olyan szemléletmód elsajátítása, melynek segítségével az építészeti tervezést egységesen az élet részeként lehet kezelni. Tágítja a hallgatók általános műveltségét, építészettörténeti és történelmi ismereteit, kreativitását, valamint felkészíti őket a hétköznapi építészeti gyakorlat problémáira. Az előadások témái Makovecz Imre szellemiségét meghatározó impulzusok: az antropozófia gondolkodásmódja, az építés szavai, fogalmai (pl.: metamorfozis, immaginatív szemlélet, a genius loci, a ház-lény), a Mester mesterei (Wright szemlélete). A meghívott előadók több szempontból mutatják be a szerteágazó életművet, annak folytatását. A félévben három gyakorlati foglalkozás van, melyek keretében egy-egy önálló feladatot kell megoldani. A szabadkézi rajzolás és modellezés itt kiemelt jelentőséggel bír.

A tárgy oktatói:

 • Turi Attila
 • Erhardt Gábor
.

Szerves építészet 2

O R G
tárgyfelelős: Perényi Tamás DLA

Kreditértéke: 2
Ajánlott félév:
Neptun kódja: BMEEPLA0896

A Szerves építészet 2 az első szemeszterben elhangzott, építészeti és világmegismerési megközelítéseket felvonultató előadások szemléletére épül. A félév során Hamvas Béla: Az öt géniusz című művének megközelítésére épülő előadások hangzanak el Magyarország öt tájegységéről és annak építészetéről a térségben alkotó építészek tolmácsolásában. (Jánosi J., Erhardt G., Helyes G., Turi A.) Cél azoknak az impulzusoknak a bemutatása, melyeket az építészeti gondolat fog össze, s melyek a tájból és a helyi közösségekből indulnak ki. A félév másik vonulata a nyári építő- és alkotótáborok előkészítése. Ehhez nyújtanak segítséget a magyarországi és külföldi építőtáborokról, spontán építésekről, társadalmi akciókról szóló előadások. Az eddigi gyakorlatot folytatva a félév végén két fordulóban készülő féléves tervezési feladat a nyári tábor építésének objektuma is, melyet a hallgatók közösen választanak ki.

A tárgy oktatói:

 • Turi Attila
 • Erhardt Gábor
.

Lakásépítés 1900-tól napjainkig

L 2 1
tárgyfelelős: Jancsó Miklós DLA

Kreditértéke: 2
Ajánlott félév:
Neptun kódja: BMEEPLA0894

A tárgy célja, hogy az érdeklődők a Lakóépülettervezés 1 tárgy kiegészítéseként, de annál részletesebben és nagyobb mélységben ismerjék meg a 20. századi és kortárs lakóépületeket. Kurzusonként különböző szemlélettel és hangsúlyokkal vizsgáljuk a lakásépítés történetét, szociális gyökereit, társadalmi céljait, az épületek előállításának módozatait, utópikus elképzeléseit és megvalósult szélsőséges példáit. Épületelemzéseinkben a kortárs építészet és a 20. század építészetének viszonyára helyezzük a hangsúlyt. A félév során az előadók jellemző példák segítségével mutatják be a lakásépítés meghatározó elméleteit, ehhez kapcsolódóan hallgatói prezentációk hangzanak el további épületekről.

A tárgy oktatói:

 • Jancsó Miklós DLA,
 • Máthé Dóra,
 • Dankó Zsófia DLA,
 • meghívott előadók
.