Építőművészeti specializáció

Az Exploratív Építészeti Tanszék, a Középülettervezési Tanszék és a Lakóépülettervezési Tanszék közös, építészet, belsőépítészet és design fókuszú specializációja az osztatlan és MSc-képzéseken. 

KINEK AJÁNLJUK?
Mindazoknak, akik tervező építészként képzelik el a pályájukat. Akiknek akár kisebb hazai/külföldi műhelyekben, akár a nagyobb tervezőirodákban való elhelyezkedés, akár az önálló, saját építészstúdió alapítással megvalósítható pályakezdés a jövőképük. Akik a korai specializálódás helyett az általános tervezői szemléletüket elmélyültebb műhely–környezetben szeretnék erősíteni az egyetem utolsó éveiben. Akik a Kar három nagymúltú tervezési tanszékének ma is jelentős épületeket jegyző, az építészeti tervezést szenvedélyesen művelő építészeivel szeretnének együttműködni.

MIT KÍNÁLUNK?
A specializációs félévek során a kari kötelező tárgyak három blokkal: építészeti, belsőépítészeti és design tematikájú kötelező és választható tárgyakkal egészülnek ki.


BLOKKOK

ÉPÍTÉSZET
három tanszék, három építésziskola
→ Az építészet egysége:
a kari specializációk közül egyedülállóan az építészetet egységében, s nem annak valamely részterülete felől tekintjük. Tervezési kurzusaink fókuszában a helyes kérdés feltevése, mint a felelős építész elsőrangú képesége áll, melyhez az átfogó, az építészetet egységként meghatározó szemlélet elengedhetetlen.
→ Stúdió alapú tervezésoktatás: akárcsak az elismert nemzetközi egyetemek építésziskoláiban: a specializáció építészeti tervezési tárgyait (STT, KXT1-2, DIP) tervezési stúdiókban lehet teljesíteni. Az építészeti terv konzulense mellett az adott tanszék és stúdiójának szellemi mű­helye, és a hallgatók összetartó közössége is a terv előre­haladásának hátországát jelenti.
→ Szabad konzulensválasztás: tervezési konzulensnek/témavezetőnek általában a három tanszék bármely oktatója választható (a szabad helyek erejéig) és az egyes tárgyak teljesítése között a tan­székek átjárhatók.
→ Az STT tárgy 2024 őszi témái: Balaton-felvidék, Temesvár, Eger

BELSŐÉPÍTÉSZET
jól hasznosítható képzés a képzésben
→ Praktikus tudás: a belsőépítészeti tudás és anyagismeret birtokában könnyebb az önálló praxis felé vezető első lépések megtétele is, hiszen azonnal hasznosítható tudást ad a legtöbb fiatal építész számára elérhető munkaszerzési területen.
→ Többlet jogosultság lehetősége: a specializáción megszerzett kompetencia megkönnyíti az építészetin túl az építészkamarai belsőépítész jogosultság megszerzését is.
→ Exkluzív tárgyak: az SKT előadássorozat belsőépítészet-elmélettel és -történettel foglalkozik neves meghívottak előadásában. A belsőépítészeti blokkot három gyakorlatorientált tárgy egészíti ki. E tárgyak csak a specializáció hallgatói számára vehetők fel.
→ A blokk kötelező tárgyai: SKT, Inside, Mű/hely, Építő-ipar

DESIGN
az építészeti tervezés elméleti és gyakorlati horizontja
→ Egyéni érdeklődés szerint: a specializáció design blokkja a kötelezően választható tárgyak csoportja, amely az egyéni érdeklődésnek megfelelően egészíti ki az építészeti és belsőépítészeti blokk kötelező tartalmait elméleti és gyakorlati kompetenciákkal.
→ Széles tárgypaletta: a tárgyak széles választéka lehetővé teszi, hogy minden hallgató a szakmai szándékainak megfelelően válassza ki a három teljesítendő kurzust a 15 meghirdetett tárgy közül.
→ Bővíthető blokk: tetszőlegesen felvehetők még tárgyak e csoportból választható kreditek mértékéig.
→ A Design-blokk őszi tárgyai: Habitatio, Identitásépítészet, Lakó–Környezet–Kísérlet, Lelet, Más/képpen, Perifériák építészete, Művészet és építészet


→ A Design-blokk tavaszi tárgyai: Az emlékezet helyei, Innovatív környezetek, Kortárs reflexiók, Környezetépítés – installáció, Krízisépítészet, Más/hogyan, Pályázatok és fenntartható praxis, Praxis


INFO

FELVÉTELI
A specializációra való jelentkezéshez két űrlapot kell kitölteni a kari jelentkezési határidőig:

  • az Építészmérnöki Kar általános specializációs jelentkezési lapját
  • az Építőművészeti Specializáció jelentkezési formját, rövid, maximum 12 oldalas portfólió feltöltésével

ÁTJÁRHATÓSÁG
A specializációra való bejutás a három tanszék döntése alapján történik. A specializációra felvettek a megjelölt preferenciáik alapján, de a tanszékek közötti arányos eloszlást figyelembe véve kerülnek be a három tanszék valamelyikének őszi STT-kurzusára. Az STT teljesítése után lehetőség nyílik a KXT, majd a DIP tárgyat a három tanszék bármelyikén folytatni.

TUDJ MEG TÖBBET!
A specializációról részletesebben a specia­lizáció tájékoztató füzetében olvashatsz, a tárgyakról a három tanszék honlapján: explorativ.bme.hu, kozep.bme.hu, lako.bme.hu

A specializációfelelősök emailben és teamsen is elérhetők:
Nagy Márton DLA: nagy.marton@epk.bme.hu
Szabó Levente DLA: szabo.levente@epk.bme.hu
Vasáros Zsolt DLA: vasaros.zsolt@epk.bme.hu

This site is registered on wpml.org as a development site.