Doktori képzés (DLA)

A BME Építészmérnöki Karán az építéstudományok és az építészet művelése önálló diszciplínákat képviselő tanszékek keretében folyik. Ez a működési forma olyannyira gazdag intellektuális közeg, sajátos „klíma” létrejöttét eredményezte, hogy posztgraduális szinten lehetővé vált a tudományos és művészeti képzés különválasztása. Utóbbi kereteit az Építőművészeti Doktori Iskola jelenti, ami a MAB akkreditációja alapján „művészetek” tudományterületen, ezen belül is – a doktori iskolák közül egyedüliként – tisztán „építőművészet” tudományágban működik.

Az Építőművészeti Doktori Iskola legfontosabb célja a tágabb értelemben vett környezet, vagyis a természeti és az épített világ érzékeny egyensúlya iránt elkötelezett építészek képzése. Olyan építészeké, akik hivatásuknak tekintik a környezet alakítását, akik képesek kiemelkedő színvonalú építészeti alkotások létrehozására, és akik alkalmasak tapasztalataik összegzésére, rendszerezésére, másokkal való megosztására, vagyis az építészet tanítására.

A képzés középpontjában az építészet mint hangsúlyozottan felelősségteljes, új, komplex tudásokat igénylő gondolkodási és alkotási folyamat áll. A társadalmi felelősségtudat kialakítására nagy hangsúlyt fektetünk, az építőművészetet ezzel összefüggésben vizsgáljuk. Ezt az alapkérdést az aktuális részprobléma természetének megfelelő arányban, kétféle irányból, így a kreatív építészeti alkotómunkán, illetve a célirányos, módszeres kutatáson keresztül közelítjük meg. Az iskolát a tudásmegosztás helyeként értelmezzük. Olyan együttműködési formákat keresünk, melyekben az egyéni képességek kibontakozhatnak, a résztvevők kreatív energiái felszabadulnak, ahol a személyes tudás jó érzéssel válhat a közösség értékévé is, létrehozva ezzel egy karakteres szellemi műhelyt.

Balázs Mihály DLA egyetemi tanár
az Építőművészeti Doktori Iskola vezetője

 

A Lakóépülettervezési Tanszék az Építészmérnöki Kar két doktori iskolája közül az Építőművészeti Doktori Iskola munkájában vesz részt. A Doktori Iskolába való jelentkezéskor egy témavezető megjelölése szükséges, aki a kar egyik tanszékén főállásban dolgozó, fokozattal rendelkező, akkreditált oktató lehet. Az iskola alapítása óta tanszékünk közel minden oktatója egyben témavezetője is a Doktori Iskolának. A témavezető személyén keresztül a doktoranduszok a tanszékhez, illetve annak tevékenységéhez is csatlakoznak. A témavezetővel való közös alkotás és kutatómunka mellett doktoranduszaink az alapképzésben oktatnak, valamint a tanszék minden eseményén, illetve azok szervezésében is szerepet kapnak. Várjuk mindazok jelentkezését, akik az Építőművészeti Doktori Iskola képzésébe, illetve ezen keresztül a Lakóépülettervezési Tanszék munkájába is bekapcsolódnának. A jelentkezéshez a választott témavezetővel, illetve a tanszékvezetővel való előzetes egyeztetés szükséges.

Nagy Márton DLA egyetemi docens
a Lakóépülettervezési Tanszék vezetője

Jelenlegi doktoranduszok

Csépke Tamás

Sugár Péter DLA

Erdős Imre

Török Dávid DLA

Ghyczy Dénes Emil

Török Dávid DLA

Gulyás Eszter

Nagy Márton DLA

Gulyás Bálint

Perényi Tamás DLA

Gyárfás Noémi

Nagy Márton DLA

Nagyléptékű társasházak fenntartható terei

Hudy Balázs

Nagy Márton DLA

Nedeczky Zsolt

Nagy Márton DLA

Szederkényi Lukács

Falvai Balázs DLA

Peitl Péter

Jancsó Miklós DLA

Péteri Zsolt

Dankó Zsófia DLA

Közösségi szolgálat az építészképzésben

Togtokhbayar Munkh-Erdene

Perényi Tamás DLA

Varga Noémi

Falvai Balázs DLA

Fokozatot szerzett építészek

Weiszkopf András DLA

Kolossa József DLA, 2022

Gyulovics István DLA

Nagy Márton DLA, 2022

Nagy Márton DLA

Roth János DLA, 2013

Bérces László DLA

egyéni felkészülő, 2013

Dankó Zsófia DLA

Perényi Tamás DLA, egyéni felkészülő, 2012

Kolossa József DLA

Perényi Tamás DLA, 2007

Jancsó Miklós DLA

Vincze László DLA, egyéni felkészülő, 2007

Makrai Sándor DLA

Kerényi József DLA, egyéni felkészülő, 2007

Illeszkedés a periférián

Niczki Tamás DLA

Varga Tamás DLA, 2007

Hild György DLA

Kerényi József DLA, 2003

Varga Tamás DLA

Kerényi József DLA, egyéni felkészülő, 2003

Perényi Tamás DLA

Kerényi József DLA, egyéni felkészülő, 1999

Abszolutóriumot szerzett építészek

Müllner Péter

Sugár Péter DLA, 2022

Virág Anett

Nagy Márton DLA, 2022

Juhász Ágnes

Nagy Márton DLA, 2020

Személyes látásmód: Gondolatok Kerényi József kecskeméti könyvtárépületéről

Tóth Gábor

Perényi Tamás DLA, 2020

Ónodi Bettina

Nagy Márton DLA, 2019

Relief makettek: A vakokkal való építészeti kommunikáció lehetséges eszközei

Gondolat/tér/kép

Térstruktúrák interferenciája

Máthé Dóra

Vincze László DLA, 2017

A tér olvasása a lakótelepeken – avagy miért tévedünk el a panelek közt?

Archiapps vol. 1

Építész leszek (?)

Szentirmai Boglárka

Nagy Márton DLA, 2015

Konczné Theisler Katalin Tünde

Jancsó Miklós DLA, 2012

Vesztergom Ádám

Perényi Tamás DLA, 2011

Takács Gergely

Kerényi József DLA, 2010

Belenta Orsolya

Kerényi József DLA, 2009

Valkai Csaba

Hild György DLA, 2008

Polyák Beáta

Perényi Tamás DLA, 2008

Kövér Zoltán

Kerényi József DLA, 2004

Nágel Barbara

Kerényi József DLA, 2003

Kápolnás Gergely

Vincze László DLA, 2002

Gilincsek Gábor

Bitó János DLA, 2002

This site is registered on wpml.org as a development site.