TDK

A Tudományos Diákköri (TDK) dolgozatok célja a rutinszerű, graduális képzésben elvégzendő feladatokon túli tevékenység elismerése. A hallgatók a tanszékek által meghatározott témákhoz kapcsolódva önálló alkotást hozhatnak létre. Az Építészmérnöki Karon jelenleg két különböző típusú szekció választható: művészeti alkotásokat és művészetelméleti dolgozatok készülnek a Művészeti és Művészetelméleti Szekciókban, illetve tudományos kutatást végeznek a Műszaki Tudományi Szekciókban. Emellett a TDK egyben felkészülést is jelent a különböző posztgraduális képzésekre: a művészeti szekciók a DLA, míg a tudományos szekciók a PhD fokozat megszerzését biztosító doktori iskolában végzett tevékenységet alapozhatja meg.

Az egyes tanszékek minden évben önálló témakiírásokat készítenek, a Lakóépülettervezési Tanszéken jellemzően művészeti, illetve művészetelméleti szekciókat hirdetünk ki az egyes Műhelyek gondozásában. A különböző szekciókba érkező pályamunkákat az éves konferencián prezentáció keretében mutatják be, és a kiemelkedő alkotások lehetőséget nyernek az országos konferencián (OTDK, illetve OMDK) való részvételre. A tanszék által aktuálisan meghirdetett témák a TDK-blogon követhetők.

This site is registered on wpml.org as a development site.