Alapítvány

A tanszékhez közel álló Lakóépületek Tervezésének Oktatásáért Alapítványt Roth János kollégánk alapította 2017-ben az alábbi célok megjelölésével:

 • az építészképzés segítése, különös tekintettel a lakóépület-tervezésre,
 • új oktatási módszerek kidolgozásának támogatása,
 • a szakosított tervezés oktatás bevezetésének előmozdítása,
 • a kimagasló tervezési eredményeket felmutató növendékek anyagi segítése,
 • az oktatás tárgyi eszközeinek bővítése,
 • az építészeti oktatást segítő kiadványok, segédeszközök publikálásának, szerkesztésének, készítésének, nyomdai előkészítésének támogatása,
 • az építészeti tervezés elméleti és gyakorlati módszereivel kapcsolatos konferenciák, szemináriumok  szervezésének és lebonyolításának a támogatása,
 • meglévő és tervezett építészeti környezetek energetikai korszerűsítésével, fenntarthatóságával kapcsolatos kutatások támogatása,
 • az építészeti modellezés és dokumentálás anyagi támogatása,
 • a határon túli magyar diákok felsőoktatási képzésének előmozdítása,
 • a külföldi és országon belüli tanulmányutak, építészeti pályázatok finanszírozása,
 • a mesterképzős növendékek szakmagyakorlásának szervezése,
 • a vendég professzorok és előadók támogatásának segítése,
 • a tervezés elméleti és gyakorlati kutatásainak finanszírozása, kiállítási és publikációs lehetőségek szervezése és anyagi támogatása,
 • kapcsolattartás és együttműködés támogatása külföldi felsőoktatási intézményekkel.

Az alapító okirat szerint az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően bárki részesülhet. Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag az alapító okiratban fent megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik. Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható. Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez; a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

Az alapítvány kuratóriumának elnöke Perényi Tamás, további tagjai Sugár Péter és Vincze László. A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve visszautasításáról.

Az alapítvány az alapítás óta az alábbi támogatásokat kapta:

 • Budapest Terézváros Önkormányzata 4 300 000 forintos támogatása a Terézvárosi Arculati Kézikönyv egyes fejezetei elkészítésében való részvételért – 2018;
 • a Magyar Művészeti Akadémia 970 000 forintos pályázati támogatása (cím: „Variációk egy témára”), mely a BME Lakóépülettervezési Tanszék és a MOME Építészeti Intézetének közös kurzusának kiállítását célozta – 2019;
 • a Magyar Művészeti Akadémia 800 000 forintos pályázati támogatása, mely Kerényi József életművének, kiemelten a kecskeméti munkásságának kutatása volt a célja – 2019;
 • a Miniszterelnökség 1 000 000 forintos pályázati támogatása, melyből a „Lakóházak tervezése az egyszerű bejelentés és a Településképi Arculati Kézikönyvek figyelembevételével” című tervezési segédlet valósult meg – 2019;
 • a Magyar Művészeti Akadémia 800 000 forintos pályázati támogatása, melyet az Alapítvány a BME Építészmérnöki Kar hallgatói számára, KEYCO nyári tábor létrehozására használt fel – 2020;
 • a Nemzeti Kulturális Alap 2.000.000 forintos pályázati támogatása hallgatói ötletpályázat megvalósítására (Zugló, Alföldi utcai hajléktalanszálló korszerűsítése, ill. bővítése) – 2020;
 • a Miniszterelnökség és a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. 3 000 000 forintos támogatása, melyből a BME Építészmérnöki Kar Építőművészeti Doktori Iskola műterme, ill. a BME Lakóépülettervezési Tanszékének műterme újulhatott meg – 2021;
 • a Magyar Művészeti Akadémia 970 000 forintos pályázati támogatása, melyet az Alapítvány Vöröstó népi építészeti műemlékeinek felmérését célzó nyári tábor létrehozására fordította – 2021;
 • a Nemzeti Kulturális Alap 1 400 000 forintos pályázati támogatása, melyből a FUGA Építészeti Központban Gio Ponti építész emlékkiállítása valósulhatott meg – 2021;
 • a Nemzeti Kulturális Alap 1 200 000 forintos pályázati támogatása, mely a BME Lakóépülettervezési Tanszék Lakóépülettervezés 2. című tárgy hallgatói munkáinak kiállítását és kiadvány készítését tette lehetővé – 2022;
 • a Nemzeti Kulturális Alap 700 000 forintos pályázati támogatása, mely a BME Lakóépülettervezési Tanszék kutatási és együttműködési projektjeinek publikálását teszi lehetővé – 2022;
 • a Miniszterelnökség és a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. 2 000 000 forintos támogatása, melyből a „Fenntartható lakásépítés és korszerű épületszerkezetek alkalmazása” témájú kutatás és oktatási segédlet elkészítése valósul meg – 2022.
 • a Magyar Művészeti Akadémia 1 000 000 forintos pályázati támogatása építészhallgatói nyári tábor létrehozásához az Ördögkatlan fesztiválon – 2022;
This site is registered on wpml.org as a development site.